70 de ani de pace. Poveştile războiului

Reportaj "Ieşirea României din a doua conflagraţie mondială".