Competiția cercetașilor

Competiţia militară a cercetării este o componentă fundamentală a procesului de instruire, care valorifică ansamblul de activităţi individuale şi colective ce se desfăşoară în vederea formării, dezvoltării şi menţinerii capacităţii motrice, precum şi realizarea capacităţii de conducere şi executare a activităţilor specifice cercetării, pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război, contribuind astfel la atingerea standardelor necesare participării la misiuni externe şi realizării interoperabilităţii cu structurile similare ale armatelor statelor membre NATO.