Competiţia aplicativ-militară Roza Cercetaşilor, 2016

Competiţia militară a cercetării este o componentă fundamentală a procesului de instruire, care valorifică ansamblul de activităţi individuale şi colective ce se desfăşoară în vederea formării, dezvoltării şi menţinerii capacităţii motrice, precum şi realizarea capacităţii de conducere şi executare a activităţilor specifice cercetării, pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război, contribuind la atingerea standardelor necesare participării la misiuni externe şi realizării interoperabilităţii cu structurile similare ale armatelor statelor membre NATO şi are ca obiectiv principal dezvoltarea calităţilor fizice, a trăsăturilor moral-volitive şi afective necesare cercetaşului, pentru a acţiona în câmpul de luptă modern în condiţii de suprasolicitare psihică şi fizică, peste limitele normale ale rezistenţei umane.