Jurnal militar - Radio România Cluj din data de 02.01.2021

Din sumar:
-Actualitatea militară – Bucuresti, B.S. Răducan;
- Subiectul saptamanii – Alex Dina;
- Corespondențe din TO;
- Bilanț activități 2020.