Pe aici nu se trece

"Şi pe aicea nu se trece!", aşa îşi impulsiona generalul Eremia Grigorescu ostaşii, acum 95 de ani, conducându-i în bătălia de la Mărăşeşti să apere poarta Moldovei. În cele 29 de zile de "foc" ale Bătăliei de la Mărăşeşti (24 iulie-21 august 1917) s-au confruntat forţele a 20 de divizii ( române şi străine). Pierderile inamicului : 47.000 de morţi şi dispăruţi iar ale românilor : 27.400.

6 AUGUST 1917-- ZIUA DE FOC ! Bombardamentul inamic distruge fabrica de zahăr din Mărăşeşti. În luptele pentru apărarea Cotei 100 ( Cota Sângelui) au căzut eroic toţi militarii din Compania de Mitraliori din Batalionul 1 comandată de căpitanul Grigorie Ignat. In aceeaşi zi cade la datorie, nu departe de pădurea de la Răzoare Fetiţa-Erou MARIA IOAN ZAHARIA, în vârstă de 12 ani, care a înlocuit un observator de artilerie la Rateşul lui Haret, sprijinind astfel dirijarea Armatei Romane. In lupta de la Răzoare au căzut 4800 de soldaţi.

7 AUGUST : Eremia Grigorescu dădea în această zi ORDINUL DE ZI care va rămâne celebru : "Prin rezistenţa ce aţi opus cu piepturile voastre la Mărăşeşti şi Muncelu... aţi făcut să se întunece visurile de cucerire uşoară a părţii ce ne-a mai rămas din scumpa noastră ţară... Ziua de 6 AUGUST a fost scrisă de voi cu litere de aur în cartea vitejiei neamului nostru, afirmând în lumea întreagă drepturile lui nebiruite".

Mărăşeştiul, devenea simbolul mândriei şi al dorului de neatârnare, al unei ţări întregi.