Regimentul 307 Infanterie Marină

Regimentul 307 Infanterie Marină reprezintă unica forţă specializată, dotată şi instruită capabilă să execute supravegherea şi securitatea raioanelor de coastă (litoral), lagunară şi de deltă, precum şi neutralizarea forţelor amfibii şi aeromobile⁄aeropurtate ale inamicului în zona de responsabilitate.

Organizarea, mediul de acţiune şi specificul amfibiu al misiunilor Regimentului 307 Infanterie Marină îi conferă acestei structuri a Flotilei Fluviale un caracter de unicitate, atât în Forţele Navale cât şi în Armata României.