Renaşterea naţională în timpul lui Alexandru Ioan Cuza

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, făuritorul României Moderne de după Unirea Principatelor la 24 ianuarie 1859, a fost marcată de ample reforme economico-sociale şi militare